شرکت آزمون گستر فن آرا
 


طراحی و ساخت سیستم‌های آزمون لوازم سرمایشی (یخچال، کولر، اسپلیت)