آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون نشت حجمی

دستگاه تست نشت حجمی برای محصولات مختلفی که بحث نشتی در آنها مورد اهمیت می‌باشد طراحی و ساخته می‌شود. در تست لوازم گازسوز از قبیل بخاری، آبگرمکن و شیرها، این دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.