آزمون گستر فن آرا
 


سیستم آزمون یخچال ویترینی، عملکرد و مصرف انرژی

دستگاه تست مصرف انرژی و عملکرد یخچال های ویترینی برای برای تعیین رده انرژی یخچال ها طراحی و ساخته می‌شود. این سیستم آزمون شامل رک کامپیوتر و یونیت داده برداری اتوماتیک و نمایش نمایج و رسم گراف می‌باشد. تست‌های عملکردی شامل بررسی دمای در نقاط مختلف داخل یخچال و کارکرد آن در شرایط وزش باد می باشد.