آزمون گستر فن آرا
 


مدار آزمون برای تست انواع لوازم گازسوز

مدار تست لوازم گازسوز برای آزمون های مصرف انرژی، عملکرد و ایمنی وسایل گازسوز از جمله بخاری گازسوز و آبگرمکن طراحی و ساخته می‌شود. این مدار شامل تجهیزات اندازه‌گیری و تنظیم فشار و دبی گاز می‌باشد. کنتور، رگولاتور، گاورنر، شیرهای تنظیم و فیلتر تجهیزات تست این مدار می‌باشند.