آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه آزمون دوام (طول عمر) لامپ ها (Life Test)

این دستگاه جهت آزمون طول عمر لامپ و آزمون کلید زنی لامپ در ولتاژ تغذیه طراحی و ساخته شده است.