دستگاه های تست اتوی برقی

اتوی برقی از جمله لوازم خانگی است که از لحاظ ایمنی و عملکرد و مصرف انرژی مورد آزمون قرار می‌گیرد. دستگاه های آزمون عملکرد چروک زدایی، زمان بخاردهی، آزمون سقوط و آزمون‌های ایمنی مطابق با استاندارد، توسط این شرکت طراحی و ساخته می‌شوند.