آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه های آزمون IPX (مقاومت در برابر نفوذ آب و رطوبت)

محفظه وسایل مختلف از جمله لوازم خانگی و انواع لوازم برقی دیگر باید درجه ای از حفاظت در برابر رطوبت مطابق با طبقه بندی وسیله طبق استاندارد 1562-1 را تامین کند. بعد از انجام این مرحله ، وسیله مورد نظر باید مورد تست استقامت الکتریکی با دستگاه نشت جریان و ولتاژ بالا قرار گیرد. این شرکت تجربه 10 ساله در طراحی و ساخت دستگاه های IPX1 تا IPX7 را دارا می باشد.