شرکت آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست نشت جریان و ولتاژ بالا (های پات)، تست استقامت دی الکتریک

مقاومت برابر نشت جریان در دمای کار و مقاومت عایق در برابر ولتاژهای بالا از مهم ترین ویژگی های ایمنی لوازم برقی استاندارد می‌باشد. همه لوازم برقی باید این استاندارد ایمنی را دارا باشند.