آزمون گستر فن آرا
 


دستگاه تست نشت جریان و ولتاژ بالا (های پات)، تست استقامت دی الکتریک

تمامی وسایل برقی باید الزاامات ایمنی استاندارد ملی ایران شماره 1-1562 را دارا باشند. از جمله این الزامات، استقامت الکتریکی کافی، جریان نشتی کمتر از ماکزیمم مقدار مجاز و اتصال به زمین مناسب می‌باشد. همچنین وسیله موردآزمون باید از لحاظ دسترسی به قسمت‌های برق‌دار مطابق با استاندارد ملی ایران باشد. دستگاه تست ایمنی الکتریکی Electrical Safety Tester برای آزمون نشت جریان، مقاوت اتصال به زمین، ولتاژ بالا، تست اتصال کوتاه و محاسبه پارامترهای اسمی شامل ولتاژ، جریان، توان واقعی و ضریب توان طراحی و ساخته شده است.مشخصات فنی دستگاه مولتی تستر ایمنی

محدوده اندازه‌گیری ولتاژ تست پاورمتر 40 تا 270 ولت با دقت 1 درصد
محدوده اندازه‌گیری جریان در آزمون اندازه گیری توان 0 تا 15 آمپر با دقت 0/5 درصد
محدوده اندازه‌گیری توان آزمون پاورمتری 20 تا 3000 وات با دقت 7 درصد
قابلیت ایجاد ولتاژ در تست ولتاژ بالا (های پات یا استقامت دی الکتریک) 400 تا 4000 ولت با دقت 2 درصد
اندازه گیری جریان نشتی در آزمون های پات یا استقامت دی الکتریک 0 تا 200 میلی آمپر با دقت 0/5 درصد
محدوده اندازه گیری جریان نشتی در تست نشت جریان 0 تا 5 میلی آمپر با دقت 1 درصد
محدوده ولتاژ در تست مقاومت اتصال زمین (ارت تست) 0 تا 5000 میلی ولت با دقت 3 درصد
محدوده جریان در تست مقاومت اتصال زمین (ارت تست) 0 تا 27 آمپر با دقت 0/5 درصد