آزمون گستر فن آرا
 


سیستم تست آبگرمکن دیواری گازسوز (آبگرمکن فوری گازسوز)، آبگرمکن مخزنی

دستگاه آزمون مصرف انرژی آبگرمکن فوری گازسوز جهت آزمون برچسب انرژی آبگرمکن‌های دیواری طراحی و ساخته می‌شود. در این سیستم با اندازه‌گیری دما و فشار آب در ورودی و خروجی آبگرمکن و با اندازه‌گیری دقیق دبی، مصرف انرژی و برچسب انرژی محصول مشخص می شود. بصورت کلی رده انرژی محصول با توجه به رابطه زیر محاسبه می‌شود:
efficiency: (m ̇c_p ∆T)/Q
تغییرات انرژی درونی آب برای دبی آب تقسیم بر ارزش حرارتی گاز مصرفی برای دبی گاز